Voorstudie Rewind and Fast Forward

FITT is een recent ontwikkelde behandeling die zich richt op zowel de directe als indirecte gevolgen van huiselijk geweld voor het welzijn, het ouderschap en de gezinsrelaties. Er vindt momenteel een effectiviteitsstudie plaats naar deze behandeling. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft een voorstudie plaatsgevonden waarvan de resultaten in deze rapportage beschreven staan.

In de voorstudie is, aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkkennis van cliënten en professionals, onderzocht hoe ouderbegeleiding en systeemtherapie kunnen bijdragen aan herstel na huiselijk geweld.

Op basis van deze resultaten is het onderdeel systeemtherapie in het behandelprotocol van FITT aangepast en uitgebreid. De wijze waarop het onderzoek naar de effectiviteit van FITT zal worden uitgevoerd is aangescherpt, zoals de instrumenten waarmee de ontwikkeling in welzijn, ouderschap, gezinsrelaties en veiligheid in kaart wordt gebracht. Tot slot heeft de voorstudie tot uitbreiding van het Consortium FITT geleid, bestaande uit instellingen uit de praktijk en wetenschap, met andere praktijkinstellingen voor Psychotrauma.

FITT

FITT staat voor Family-based Intensive Trauma Treatment en betreft een intensieve traumagerichte behandeling geboden aan jongeren om traumatische herinneringen te verwerken. Ouders ontvangen hiernaast systeemgerichte ouderbegeleiding en met het gehele gezin wordt gewerkt aan verbetering van de gezinsrelaties om te komen tot structurele (emotionele en fysieke) veiligheid.

Om te weten te komen of FITT meerwaarde heeft, is een groot onderzoek opgezet waarin deze behandelopties worden vergeleken.

Auteurs

Valerie Fictorie, Caroline Jonkman, Carlo Schuengel en Margreet Visser.