Rapport Integrale sturing GHNT

Integrale sturing op huiselijk geweld en kindermishandeling is wenselijk, omdat de problematiek zeer complex is. Dit rapport van het programma GHNT dient als hulpmiddel voor gemeenten om, indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren.