Eindrapportage Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

In deze eindrapportage resumeert de adviescommissie haar activiteiten en adviezen gedurende de instellingsperiode. Daarbij beschrijft zij de voortgang van nog (door)lopende activiteiten en geeft zij de opdrachtgevers nog enkele adviezen mee om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam verder te brengen. 

De opgave van het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Onderdeel van het programma is een kennis- en onderzoeksprogramma onder leiding van een onderzoeksadviescommissie.