Voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

Dit is de zesde voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis. Deze rapportage is gebaseerd op de inspanningen van het programmateam GHNT, het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de VNG.