Zelfbeschikking vrouwen onderzocht

Wereldwijd maakt slechts iets meer dan de helft van de vrouwen (55 procent) zelf beslissingen over anticonceptie, gezondheidszorg of seks. Dat blijkt uit een onderzoek van UNFPA (United Nations Population Fund) onder 57 landen. De VN noemt de resultaten ontmoedigend.

Een op de vier vrouwen wereldwijd kan niet zelf beslissen over haar toegang tot gezondheidszorg.

vrouw hand voor gezicht regen

Een kwart van de vrouwen durft geen nee te zeggen tegen seks met hun partner. Een op de tien vrouwen kan niet zelf beslissen over het gebruik van anticonceptie.

Zelfbeschikking is volgens de VN een belangrijke voorwaarde om de positie van vrouwen te verbeteren. Onder meer opleidingsniveau en de leeftijd waarop een vrouw trouwt, zijn daarop van invloed.

In meer dan 40 procent van de landen die zijn onderzocht, verbetert de positie van vrouwen rondom het maken van eigen beslissingen niet. In sommige landen verslechtert de positie van vrouwen zelfs, blijkt uit het onderzoek.

Wetten

Uit de studie van blijkt dat drie kwart van de onderzochte landen wetten heeft die de rechten van vrouwen horen te beschermen. In andere landen worden deze rechten beperkt, bijvoorbeeld door cultuur of religie.