Ruim 3000 meldingen seksueel geweld bij Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft vorig jaar in totaal 3025 meldingen over seksueel geweld ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Veilig Thuis-organisaties startten in 2020 in totaal 4195 adviezen met betrekking tot seksueel geweld.

Het CBS verzamelt tweemaal per jaar de gegevens bij alle Veilig Thuis-organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de uitgevoerde diensten. 

Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling - waaronder dus ook seksueel geweld. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Verreweg de meeste meldingen (84 %) waren niet-beroepsmatig.

Afgezet tegen het aantal inwoners, ontving Veilig Thuis Flevoland de meeste meldingen over seksueel geweld: 31 meldingen per 100.000 inwoners. In absolute getallen ontving Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond de meeste meldingen. Dat waren er in totaal 380 (29 meldingen per 100.000 inwoners).

Centrum voor Seksueel Geweld

Veilig Thuis is niet de enige organisatie voor hulp en advies na seksueel geweld. Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen forensische, medische en psychische hulp krijgen bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG). Ook omstanders en professionals kunnen er terecht voor advies. Het CSG is operationeel in zestien regio’s, verspreid over heel Nederland.