Oproep bijdrage themanummer Sozio

Sozio, het vakblad voor professionals in het sociale domein maakt dit jaar weer een themanummer over huiselijk geweld. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie. Dit jaar zal daarbij meer aandacht worden gegeven aan seksueel geweld.

Wil je bijdragen aan dit themanummer? Dan kun je je eigen artikel insturen.

Sozio themanummer huiselijk geweld

Misschien heb jij wel een eigen visie, een project,  een vernieuwende aanpak, of een bijdrage voor een oplossing om huiselijk geweld of seksueel geweld aan te pakken.

Op de website van Socio staat een handreiking met auteursrichtlijnen. Artikelen kunnen worden gemaild naar sozio@mailswp.com.