Bijna helft studenten Universiteit Maastricht slachtoffer van seksueel wangedrag

Bijna de helft van de studenten van de Universiteit Maastricht (UM) heeft enige vorm van seksueel geweld of intimidatie ervaren tijdens de studietijd. In ongeveer één op de tien gevallen gaat het hierbij om verkrachting.

 Dat blijkt uit een enquête van de universiteit onder zo’n 2500 studenten.

Vooral vrouwen, niet-heteroseksuele studenten en studenten met een beperking zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel geweld. Ook leden van studie- of studentenverenigingen worden veel vaker slachtoffer van seksueel geweld. Het grootste deel van de slachtoffers kent de dader vanuit de UM.

De UM ondertekende gisteren het manifest ‘Let's talk about Yes’ van Amnesty International. Hierin staat dat de universiteit zich moet inzetten voor preventie, onder meer door het aanbieden van cursussen voor studenten. Ook moet het voor slachtoffers makkelijker worden om melding te maken van wangedrag en om hulp te krijgen. De UM zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met partijen met eigen expertise, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals GGD/Centrum Seksueel Geweld, politie en gemeente.

Onderzoek Amnesty International

Afgelopen zomer presenteerde Amnesty International de resultaten van onderzoek onder Nederlandse studenten naar seksueel geweld. 11 procent van de vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannen maakt penetratie zonder instemming mee tijdens de studententijd. 67 procent van hen ondervindt daardoor psychische, seksuele, fysieke of sociale problemen. Daarnaast geeft een meerderheid van de studenten aan dat zij niet weten waar ze binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden of hulp kunnen krijgen na seksueel geweld.  

Het onderzoek van de UM onder de eigen studentenpopulatie bevestigt dat beeld.