Wereldwijde stijging huiselijk geweld sinds lockdowns

Het aantal meldingen van geweld, inclusief huiselijk geweld, tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen is in de eerste maanden van de corona-lockdowns dramatisch gestegen. Dit blijkt uit een nieuw Oxfam-rapport dat vandaag gepubliceerd wordt.

Het nieuwe Oxfam-rapport, The Ignored Pandemic: The Dual Crisis of Gender-Based Violence and COVID-19, toont het aantal meldingen bij meldpunten voor huiselijk geweld in tien landen tijdens de eerste maanden van de lockdown.

In veel huishoudens zorgen de coronapandemie en de lockdowns voor sociale en persoonlijke angst, stress, economische druk, sociaal isolement, geweld door familieleden of partners en toenemend alcohol- en middelengebruik, wat resulteert in een toename van geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+personen.

Het onderzoek laat een stijging van 25 tot 111 procent zien; in Argentinië (25%), Colombia (79%), Tunesië (43%), China (50%), Somalië (50%), Zuid-Afrika (69%), VK (25%), Cyprus (39%) en Italië (73%). De grootste stijging is in Maleisië, waar het aantal meldingen met meer dan 111 procent steeg. 

Beloftes

Uit het rapport blijkt ook dat niet genoeg landen, ondanks eerder gedane beloftes, serieuze maatregelen namen om dit geweld aan te pakken. Zelfs voor de start van de coronapandemie stonden alleen al in 2018 meer dan 245 miljoen vrouwen en meisjes bloot aan seksueel of fysiek geweld door een partner. Dit is een groter aantal dan het wereldwijde totaal van 199 miljoen mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus tussen oktober 2020 en oktober 2021. Van de $ 26,7 biljoen die regeringen en donoren in 2020 hebben ingezet om de pandemie te bestrijden, is slechts 0,0002 procent besteed aan de bestrijding van huiselijk geweld.

Met dit rapport start ook de periode van zestien dagen van wereldwijd activisme tegen geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen. De coronapandemie toont aan dat regeringen buitengewone maatregelen moeten nemen om hun burgers te beschermen en dat geldt ook voor dit soort geweld. Oxfam roept overheden op tot een meer gecoördineerde, alomvattende aanpak tegen dit geweld en meer geld te besteden aan vrouwenrechtenorganisaties en feministische bewegingen die strijden tegen geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen.