Jongensslachtoffers uitbuiting en misbruik binnen prostitutie buiten beeld

Minderjarige jongens die seks hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit blijkt uit een rapport dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in samenwerking met Lumens heeft uitgevoerd. 

Het rapport biedt inzichten in de achtergrond van jongens die seks hebben tegen betaling, en specifiek jongens die slachtoffer zijn van uitbuiting en misbruik.

Het onderzoek laat zien dat de jongens die slachtoffer worden van uitbuiting al op zeer jonge leeftijd voor het eerst seks hebben tegen betaling.

CKM-woordvoerder José Degen noemt het zeer zorgelijk dat zij buiten beeld blijven. "Daardoor krijgen zij nauwelijks bescherming of hulp. Hun daders, of het nu gaat om uitbuiters of de mannen die seks kopen van minderjarigen, ontspringen de dans en worden niet opgespoord".

Seks met een minderjarige tegen betaling is strafbaar in Nederland, ook als de minderjarige aangeeft het vrijwillig te doen. Als een derde persoon erbij betrokken is, is er zelfs vaak sprake van mensenhandel. Het rapport laat zien dat er ondanks het verbod een grote vraag is naar seks met jongens en dat klanten het risico nemen dat zij met een minderjarige van doen hebben of daar zelfs bewust naar op zoek gaan. 

Jonge leeftijd

Er is een discrepantie tussen het aantal jongensslachtoffers dat bij officiële instanties in beeld is en het daadwerkelijke aantal jongensslachtoffers binnen de prostitutie. Jongens doen bijna nooit aangifte en komen ook zelden in contact met de hulpverlening. Met dit onderzoek is het toch gelukt om met hen in contact te komen. De resultaten in dit rapport geven grond voor het vermoeden dat mogelijk een aanzienlijke groep slachtoffers op jonge leeftijd seks moet hebben tegen betaling.

Jongens die gedwongen worden zijn gemiddeld 15 jaar en wonen veelal nog thuis wanneer ze voor de eerste keer seks met een ‘klant’ (lees misbruiker) hebben tegen betaling. Velen van hen geven aan langer dan een jaar te zijn uitgebuit en meerdere seksafspraken per week of zelfs per dag te hebben gehad, waarbij zij de verdiensten of een deel daarvan moesten afstaan.

De drempel om te vragen om hulp ligt in het algemeen voor jongens hoger dan voor meisjes. Dat is het gevolg van heersende taboes rondom homoseksualiteit, slachtofferschap bij mannen en seks tegen betaling. 

Dak- en thuisloze LHBTQI+ jongeren

De studie laat verder zien dat er extra zorgen zijn met betrekking tot dak- en thuisloze LHBTQI+-jongeren. Zorgen die ook in internationaal onderzoek blootgelegd zijn. Degen: “In ons onderzoek zien we verschillende jonge jongens die bij de start van of tijdens de uitbuiting dak- en thuisloos zijn. Het komt daarbij voor dat zij overgaan tot ‘survivalseks’ om te overleven op straat en dat zij zo in situaties van misbruik en uitbuiting terechtkomen. Gezien de verdubbeling in het aantal dak- en thuisloze jongeren in de afgelopen tien jaar roepen we de Staatsecretaris van VWS op om hier nader onderzoek naar te doen. Want deze jongens verdienen onze bescherming.”