Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie: brief College voor de Rechten van de Mens

In een brief aan verschillende ministeries dringt het College voor de Rechten van de Mens erop aan dat de overheid meer doet om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken. 

Het College vindt onder andere dat er wetgeving moet komen die de aanstelling van een vertrouwenspersoon in een bedrijf verplicht maakt.