Criminaliteit en rechtshandhaving 2019

De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 18e editie richt zich daarbij met name op de periode 2009 tot en met 2019.

Dit cahier (C&R 2019) is een gezamenlijke uitgave van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak.

Enkele bevindingen uit deze publicatie:

  • Het totale aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven (exclusief diefstal/ inbraak met geweld) is met 31% gedaald: van 120.000 in 2009 naar 83.000 in 2019. Ten opzichte van 2018 is het aantal registraties niet veranderd.
  • Gewelds- en seksuele misdrijven worden relatief vaak opgehelderd, doorgaans ligt dit percentage boven de 60%.
  • In 2019 werd 20% van de minderjarige verdachten geregistreerd voor gewelds- en seksuele misdrijven. Vergeleken met 2009 is het aandeel minderjarigen dat werd verdacht van gewelds- en seksuele misdrijven afgenomen (22% in 2009).