Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2019

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) deed onderzoek naar  de chatresultaten van de online hulpverleningstool Chat met Fier. Voor dit onderzoek zijn alle gesprekken geanalyseerd van unieke bezoekers die in 2019 voor het eerst in beeld kwamen van Chat met Fier én bij wie een hulpverlener heeft aangemerkt dat deze persoon een hulpvraag had inzake mensenhandel.

Hierbij kwamen 299 slachtoffers van mensenhandel in beeld. Zij zijn vrijwel allemaal slachtoffer van seksuele uitbuiting en de meerderheid betreft minderjarige meisjes, waarvan ruim een kwart jonger is dan vijftien jaar. Meer dan de helft wordt bovendien al langer dan een jaar uitgebuit.

Auteurs

S.R van Bemmel, D. Langerak.