Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en adviseert de regering over de aanpak van deze problematiek. De Nationaal Rapporteur geeft onder andere invulling aan deze taak door jaarlijks monitors uit te brengen op beide thema’s. Deze slachtoffermonitor gaat over de aard en omvang van de groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de periode 2015-2019.