Vertrouwen in veerkracht - Een casuïstiekonderzoek naar (de aanpak van) seksueel geweld tegen jonge vrouwen in Amsterdam

Op verzoek van burgemeester Halsema, onderzocht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hoe jonge vrouwen en meiden in Amsterdam beter beschermd kunnen worden tegen seksueel geweld. Dit onderzoek laat zien dat de sleutel ligt in maatwerk en een lange adem.

De onderzoekers van de Nationaal Rapporteur analyseerden de zaken van tien Amsterdamse tienermeisjes die verstrikt raakten in een web van seks, straatcultuur en geweld. In meerdere zaken was sprake van seks in het grijze gebied tussen vrijwillig en onvrijwillig, vaak ook van zich herhalend misbruik of verkrachting. Er was sprake van seks in ruil voor geld, drugs of dure kleding, van feesten in hotels waar de meisjes seks hadden met meerdere jongens en mannen, en van chantage via social media.

Uit het onderzoek blijkt dat een voorwaarde voor het succesvol helpen van deze meiden een goede samenwerking is tussen de verschillende professionals. Denk aan de jeugdhulp, politie en justitie, jongerenwerk, behandelaren, de gemeente en zo nodig ook jeugdbescherming, jeugdreclassering, schuldhulp of leerplicht. Als een meisje in beeld komt moeten alle partijen samen een plan van aanpak maken en hun samenwerking coördineren. Ook moet er meer aandacht komen voor het signaleren van de meisjes.

Het Amsterdamse college van B&W heeft aangegeven de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over te nemen.