Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting

In opdracht van de politie heeft het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onderzoek gedaan naar de achtergronden van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting. Dit onderzoek biedt inzicht in onder andere de achtergronden van daders en hun modus operandi.

De centrale doelstelling van het onderzoek is het vergaren van kennis over de daders die Nederlandse meisjes tussen de 12 en 23 jaar seksueel uitbuiten, met het doel bij te dragen aan evidence based beleid (strategisch) en informatie gestuurde aanpak/opsporing (operationeel). Deze kennis kan bijdragen aan het versterken van de opsporing en vervolging van mensenhandelaren op operationeel niveau en het opstellen van geïnformeerde beleidsbeslissingen.

Daarnaast kan deze kennis een rol spelen in het onderbouwen van mogelijkheden tot preventieve interventies/maatregelen en vroegsignalering. Het onderzoek kan tevens van meerwaarde zijn voor het opleiden van nieuwe mensenhandelrechercheurs (politieacademie), het ontwikkelen van trainingsmateriaal en infosheets ten behoeve van de politie en beleidsmatige beslissingen in het politieonderzoek, bijvoorbeeld in de prioritering, werkwijze, innovaties en capaciteitsverdeling.

Auteurs

F.F. Bekken, E.I. Simons, E.I. en F. Noteboom.