Gender en huiselijk geweld: zo zit het!

Gender is één van de factoren die geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld veroorzaken en in stand houden. Om dit geweld effectief aan te pakken is dan ook aandacht voor gender nodig. Maar wat is dat dan precies? En hoe ziet de relatie tussen gender en geweld tegen vrouwen/huiselijk geweld eruit? Regioplan stelde een analyse op in het kader van onze nadere concretisering van de aanbevelingen die aan Nederland zijn gedaan in het kader van de opvolging van het Verdrag van Istanbul.

Deze analyse biedt inzicht in de relatie tussen gender en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ze is opgesteld in het kader van de nadere concretisering door Regioplan van de in januari 2020 gepubliceerde aanbevelingen van GREVIO met betrekking tot de Nederlandse naleving van het Verdrag van Istanbul. De analyse maakt onderdeel uit van een meer omvattend advies: Gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van huiselijk geweld: nadere concretisering van de GREVIO-aanbevelingen (Amsterdam: Regioplan).

Auteurs

Katrien de Vaan, Hanna Harthoorn en Kristen Martina, Regioplan 2021.