28 juni Training | Signalering Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & de Meldcode

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Assen

Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenbehandeling is het signaleren en melden van problemen van groot belang.

Slachtoffers en plegers vragen zelden om hulp. Maar ook professionals en hulpverleners zien geweld over het hoofd. Of maken het niet bespreekbaar.

Tijdens de training komt onder andere het volgende aan de orde:

  • Wanneer is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Wat zijn de vormen huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Hoe handel ik bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Hoe hanteer ik de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden via de website van SHMC | Training Signalering Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & de Meldcode.