Meldpunt Sektesignaal is gestopt

Sektesignaal, meldpunt en vertrouwensplek bij misstanden binnen gesloten groepen, is op 1 januari van dit jaar opgeheven. Reden voor de opheffing is stopzetting van de subsidie. In 2019 belden nog meer dan honderd mensen met het meldpunt.

Sektesignaal werd zeven jaar geleden opgericht voor mensen die misstanden binnen gesloten groepen wilden aankaarten, zoals intimidatie, geweld en seksuele uitbuiting.

Een vertrouwenspersoon bood telefonisch een luisterend oor en verwees naar de juiste overheidsinstanties.

Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht in Groningen, betreurt het dat het meldpunt stopt. “Er moet een overheidsinstantie zijn die signaleert dat gesloten groepen op weg zijn naar het overtreden van de wet. Een persoon die onderdeel is van zo’n groep doet dat niet zo gauw”, zegt hij in Trouw.

Mensen die informatie willen delen over misstanden binnen gesloten groepen worden nu doorverwezen naar de politie.