Verkenning registratie aanleiding jeugdhulp

Er is een verkenning gestart naar de mogelijkheid om de aanleiding van jeugdhulp te registreren. "Een goed initiatief", vindt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. "De juiste hulp op de juiste plek na het meemaken van seksueel geweld is essentieel voor het herstel van slachtoffers, ook om herhaald slachtofferschap te voorkomen."

In 2018 ontvingen meer dan 400.000 kinderen een vorm van jeugdhulp, maar uit de registratie is niet op te maken wat de reden is dat hulp wordt geboden.

Daardoor is onbekend welke jeugdhulpvormen worden geboden aan kinderen die bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is vorige maand gestart met de verkenning. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om te monitoren welke jeugdhulp wordt geboden aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van (seksueel) geweld of mishandeling.

Aanbevolen

Weten waarvoor kinderen hulp ontvangen is volgens de Nationaal Rapporteur belangrijke informatie: verschillende problemen vragen immers om verschillende oplossingen. Zeker wanneer de aanleiding voor de geboden jeugdhulp kindermishandeling, zoals seksueel geweld, betreft en de overheid dus een taak heeft het kind te beschermen. Om deze reden heeft de Nationaal Rapporteur eerder aanbevolen de aanleiding van jeugdhulp te registeren in de Beleidsinformatie Jeugd.

Het project is in december 2019 gestart onder de naam ‘Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?’ en wordt uitgevoerd door Partners in Jeugdbeleid.