Slachtoffers geweld Jeugdzorg kunnen schadevergoeding aanvragen

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, kunnen sinds 1 januari aanspraak maken op een schadevergoeding van 5000 euro. De aanvraag kan tot december volgend jaar worden ingediend.

De regeling is bedoeld voor kinderen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin of instelling slachtoffer werden van geweld of misbruik.

De compensatieregeling werd vorig jaar aangekondigd. Eerder bood het kabinet al excuses aan de slachtoffers aan. Dat deed het naar aanleiding van het rapport van Commissie De Winter dat in 2019 verscheen.

Commissie De Winter tekende verhalen op over psychisch, fysiek en seksueel geweld waaraan kinderen in de jeugdzorg in de periode 1945-2019 zijn blootgesteld. In het rapport deed de commissie aanbevelingen om de slachtoffers uit het verleden te ondersteunen en kwetsbare kinderen in de toekomst te beschermen tegen geweld.

Breder pakket

De financiële regeling is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Zo komt er een website specifiek voor deze slachtoffers en waar ervaringen van andere slachtoffers worden gedeeld. Ook komt een contactpunt waar slachtoffers geholpen worden om passende hulp te krijgen. Bekijk voor meer informatie over de erkenningsmaatregelen de website van de Rijksoverheid.