ARIJ taxatie-instrumenten doorontwikkeld

Forensisch orthopedagoog Annemiek Vial heeft de ARIJ veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten, die veel Nederlandse (jeugd)zorginstellingen gebruiken, onderzocht en verbeterd. Zij promoveert op 12 januari aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Een belangrijke eerste stap in de besluitvorming in de jeugdbescherming is vaststellen of een kind in direct gevaar is en of direct handelen nodig is om het kind veilig te stellen. Vervolgens moet een risicotaxatie worden gedaan, waarmee een inschatting wordt gemaakt van de veiligheid van het kind in de toekomst.

De behoefte aan instrumenten voor veiligheids- en risicotaxatie is groot, maar het aanbod is beperkt.

Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) werd enkele jaren geleden ontwikkeld door forensisch orthopedagogen van de UvA – in samenwerking met Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Hoewel ARIJ in principe bedoeld was voor de Jeugdbescherming, werden deze veiligheids- en risicotaxatie al snel ook breder binnen de jeugdzorg gebruikt.

Vial maakte de ARIJ-Veiligheidstaxatie vollediger door meer aspecten van directe kindonveiligheid in kaart te brengen en toe te voegen aan het instrument. Ook aan de ARIJ-Risicotaxatie voegde zij factoren toe, en zij verbeterde de risicoberekening en maakte het instrument gemakkelijker in het gebruik. Het instrument sluit nu veel beter aan op de gehele populatie in de jeugdzorg en is daarmee breed toepasbaar in het hele zorgspectrum – van jeugdbescherming en wijkteams tot aan jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Onderzoek

Aan de doorontwikkeling ging een uitgebreid onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid vooraf. De bevindingen daarvan onderstrepen het belang van taxatie-instrumenten zoals de ARIJ om een situatie goed in kaart te brengen en een zorgvuldige afweging te kunnen maken. “Veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten zijn niet onfeilbaar, maar het is altijd beter om zo’n instrument wel te gebruiken”, aldus Vial.

De ARIJ veiligheidstaxatie en risicotaxatie zijn gratis te downloaden via www.expertisecentrumfortho.nl.