Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2018-2020

Deze factsheet geeft een beeld van het aantal meldingen en het aantal aangiften dat uit deze meldingen volgde in kalenderjaar 2020 ten opzichte van de twee voorgaande jaren.