Huiselijk geweld in de coronatijd - Het wás al erg

Tijdschrift De Psycholoog sprak onder anderen met klinisch psycholoog Iva Bicanic en Veilig Thuis-voorzitter Debbie Maas over huiselijk geweld in de coronatijd.

Hoewel er door de overheid en deskundigen wel op werd gerekend, nam het aantal meldingen van huiselijk geweld in coronatijd aanvankelijk niet toe. Toch was dat geen goed nieuws, want het probleem is en blijft groot.

Het artikel gaat onder meer in op het #nietjouwschuld- briefje van het Centrum Seksueel Geweld en het codewoord Masker 19. Ook komt het tekort aan aandacht voor huiselijk geweld binnen de ggz aan de orde.