Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar; gemeenten en jeugdzorginstellingen worstelen om die zorg te bieden. In dit essay beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut drie oorzaken voor de groei van het jeugdzorggebruik. Vervolgens schetst het NJi wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel, en hoe maatschappelijke partners in een gemeente concrete verbeteringen kunnen doorvoeren.

Om de beoogde vernieuwing goed op gang te brengen, is volgens het NJi meer nodig dan extra geld of een stelselwijziging. Het vraagt om een meerjarenplan voor een investering in de vier kerningrediënten van het jeugdstelsel: (1) versterking van het pedagogisch klimaat in bijvoorbeeld het gezin of op school, (2) versterking van de preventie, (3) verbetering van de eerste lijn en (4) verbetering van de intensieve hulp. Daarbij is het vooral belangrijk dat dit in samenhang gebeurt. Een nieuwe stelselwijziging kan dit in de weg staan.

Als vijfde ingrediënt introduceert het NJi  een focus op de aanpak van concrete vraagstukken. Dat kan door bijvoorbeeld het wijkteam te vragen wat de meest voorkomende vragen en problemen van kinderen en hun opvoeders zijn in een gemeente, vervolgens samen met alle relevante partijen verbeteringen te formuleren en daarmee samen aan de slag te gaan.

Publicatiegegevens

Auteur(s): Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken

Organisatie: Nederlands Jeugdinstituut, 2019