Verslag schriftelijk overleg pro-anorexia coaches

Verslag van het schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van het lid Drost, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over seksueel misbruik pro-anorexia coaches.

Dit verslag bevat de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de brief ‘Seksueel misbruik pro-anorexia coaches’ van 30 september 2019 (Kamerstuk 31015 nr. 177) als ‘Reactie op het verzoek van het lid Drost (ChristenUnie), gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘pro-anorexia coach blijkt vaak man met seksuele bedoelingen’ (Nos.nl, 31 mei 2019) (Kamerstukken 31015, 25424 en 33552, nr 177).