LVB Signaleringstool

Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Dit signaleringsinstrument 11VB heeft als doel het risico op (potentieel) slachtofferschap bij deze doelgroep vroegtijdig te signaleren en passende interventies en hulpverlening te bieden.

Met behulp van 11VB kan het risico ingeschat worden of een meisje of jongen in handen kan vallen van een mensenhandelaar. 11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.

  • Klik hier voor de tool.