Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF in 2017 een onafhankelijke commissie ingesteld, om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Vries, K. de, Ross-van Dorp, C., Myjer, E. (2017). Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Nieuwegein: Arko Sports Media.

De Onderzoekscommissie kreeg als taak inzicht te geven in omvang en aard van de problematiek. Voorts moest de Onderzoekscommissie aanbevelingen doen waarmee NOC*NSF, sportbonden en verenigingen de aanpak van het probleem zouden kunnen verbeteren.

Het rapport bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: omvang en aard van seksuele intimidatie en misbruik alsmede aan meldingen daarover.
  • Deel 2: bespreking normatief kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het functioneren daarvan.
  • Deel 3: bespreking onderwerpen die van betekenis zijn om de sport veiliger te maken. De Onderzoekscommissie doet aanbevelingen waarmee NOC*NSF, sportbonden en sportverenigingen de aanpak van het probleem kunnen verbeteren.