Veiligheidsbeeld BES 2018

Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken.

Zee, S. van der & Hoebé, D. (2019). Veiligheidsbeeld BES 2018. Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken. Kralendijk, Bonaire: Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Armoede, criminaliteit en huiselijk geweld

De focus van het onderzoek ligt op de hardnekkige criminaliteitsproblemen op de BES. De samenwerking binnen de keten is vatbaar voor verbetering. Ook thema’s als huiselijk geweld, incest en misbruik van minderjarigen komen aan de orde. Daarnaast worden misdrijven als mensenhandel, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie onder de loep genomen.

De drie eilanden kampen met hardnekkige armoedeproblematiek en problemen die daarmee in verband kunnen staan, zoals problematische schulden, alcohol- en drugsgebruik, overgewicht, huiselijk geweld en verwaarlozing van kinderen. Op alle eilanden wordt een toename van geweld gesignaleerd, zowel voor wat betreft vechtpartijen als huiselijk geweld. Vooral het laatste wordt alom gezien als het grote lokale probleem van de BES.

De rol van burgers

Een van de aanbevelingen van het onderzoek is om iedereen verantwoordelijk te maken voor criminaliteitsbeheersing. Criminaliteitsproblemen zijn sociale problemen die je bij de wortel moet aanpakken. Daar is een rol en een taak weggelegd voor alle overheidssectoren, de particuliere sector en de burgers. Deze laatste groep is bijvoorbeeld essentieel in het geval van lokale problemen zoals huiselijk geweld en seksueel misbruik van jongeren. Het is zaak het zwijgen hierover te doorbreken.

Dit hangt samen met de laatste en belangrijkste aanbeveling: houd het welzijn van de jeugd in de gaten. De realiteit voor veel kinderen op de BES is dat ze weinig perspectief hebben en kampen met problemen op tal van terreinen.