Onderzoek naar INDIGO-afdoening

Bureau Beke heeft in opdracht van het programma Politie & Wetenschap onderzocht wat de kenmerken en achtergronden zijn van downloaders van kinderporno met een laag risicoprofiel die niet voor de rechter zijn geweest, maar wel een behandeling hebben gevolgd. Deze aanpak – INDIGO – wordt sinds 2012 door de politie en het OM toegepast om kinderpornozaken sneller af te wikkelen.

De ‘INDIGO-groep’ is vergeleken met downloaders van wie de zaak wel op de rechtszitting is geweest en een straf hebben gehad. De downloaders met een laag risicoprofiel recidiveren echter sneller na een zedendelict dan de vergelijkingsgroep. Het onderzoek maakt duidelijk dat de INDIGO-aanpak aan herziening toe is en meer maatwerk vergt.