Onderzoek naar voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp – een tweede onderzoek

In 2014 heeft de Inspectie Jeugdzorg bij 27 jeugdhulpinstellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij nagenoeg alle instellingen constateerde de inspectie wel één of meer verbeterpunten. De inspectie heeft in 2015 opnieuw onderzoek gedaan. Alle instellingen kregen bij deze hertoets het eindoordeel ‘voldoende’.

Aanleiding voor het onderzoek was het rapport “Omringd door zorg, toch niet veilig” van de Commissie Samson (oktober 2012) en het hierop volgende “Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg” van de Commissie Rouvoet (mei 2013). Een andere belangrijke aanleiding voor het onderzoek was dat een groot deel van de calamiteiten die jeugdhulpinstellingen bij de inspectie melden (het vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag betreft. De inspectie concludeerde in 2014 dat bijna alle bezochte instellingen voldoende handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Echter, bij nagenoeg alle instellingen constateerde de inspectie wel één of meer verbeterpunten.

Het tweede onderzoek is uitgevoerd bij twintig jeugdhulpaanbieders en vijf instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het betrof acht hertoetsen bij instellingen die in 2014 ook zijn bezocht en zeventien nieuwe onderzoeken. Bij de hertoetsen bleek dat de acht bezochte instellingen de meeste verbeterpunten, die in hettoezicht in 2014 waren geconstateerd, inmiddels hebben doorgevoerd. Alle instellingen kregen bij deze hertoets het eindoordeel ‘voldoende’.