Richtlijn seksuele ontwikkeling

De Richtlijn seksuele ontwikkeling biedt jeugdprofessionals informatie en advies over het bevorderen van een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 23 jaar. De richtlijn is onderdeel van het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

De richtlijn beschrijft de seksuele ontwikkeling van groepen kinderen en jongeren: 0- tot 6-jarigen, 6- tot 12-jarigen en 12- tot 23-jarigen. Specifieke aandacht is er voor de seksuele ontwikkeling in combinatie met een lichte verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis, problematische gehechtheid en seksueel trauma.

De richtlijn schetst welke competenties professionals nodig hebben om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en seksuele risico's en problematisch seksueel gedrag te signaleren. Verder verwijst de richtlijn naar effectieve interventies voor de ondersteuning van een gezonde seksuele ontwikkeling en de aanpak van problemen en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De richtlijn is ontwikkeld door Rutgers en TNO, samen met cliƫnten, jeugdprofessionals en inhoudelijk experts.