Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contact Movisie
Kennislijn

E-mail
info@movisie.nl

Telefoon
030 - 78 92 000

Hulpaanbod

externe linkIk zoek hulp (seksueelgeweld.info)

Seksueel kindermisbruik

Aanpak

Bij de aanpak van seksueel kindermisbruik hebben velen een rol, de centrale overheid, decentrale overheid en de uitvoerende organisaties. Landelijk is het onderwerp beleidsmatig ondergebracht bij de aanpak van huiselijk geweld.

De aanpak kan alleen effectief zijn als de verschillende organisaties die het aangaat, samenwerken. Die noodzaak tot samenwerking geldt voor de verschillende bestuurslagen (verticaal), maar nog meer voor de partners binnen gemeenten en regio’s (horizontaal).

In sommige regio's bestaan al brede samenwerkingsverbanden, waarbij provinciale of lokale overheden, politie, openbaar ministerie en hulpverleningsinstanties zijn betrokken. Bij de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid heeft het lokale bestuur een bijzondere verantwoordelijkheid.

Beleid

Interventies