Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksueel kindermisbruik

Aanwijzing slachtofferzorg

01-06-2004

Deze aanwijzing bevat regels met betrekking tot slachtofferzorg.

Slachtofferzorg door politie en/of bijzondere opsporingsdiensten en openbaar ministerie komt in wezen hierop neer dat deze instanties bij hun werkzaamheden in een (straf)zaak altijd de belangen van het slachtoffer van een strafbaar feit meewegen voor zover dit redelijk is. De politie en/of bijzondere opsporingsdiensten en het openbaar ministerie moeten tevens het slachtoffer op de hoogte houden van de voortgang van de zaak.

Als basistaken van de uitvoering van slachtofferzorg gelden de volgende uitgangspunten:

  • Een correcte en waar nodig een persoonlijke bejegening van het slachtoffer;
  • Informatieverstrekking aan het slachtoffer, waarbij geldt dat deze informatie zo snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze informatie duidelijk en relevant is;
  • Het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader van de afhandeling van de strafzaak. Het betreft zowel materiĆ«le als immateriĆ«le schade.
  • Aanwijzing slachtofferzorg