Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Dadertypen stalking

Dadertypen Categorie 3: Ex-partner stalkers

Gevaarszetting
Deze categorie is gevaarlijk. Onderzoek toont aan dat ex-partners vaker gewelddadig zijn dan voormalige kennissen of wildvreemde stalkers. Dodelijke slachtoffers vallen bij deze categorie voornamelijk als gevolg van ongecontroleerde plotselinge woede-uitbarstingen, soms in combinatie met het gebruik van verdovende middelen en/of een psychiatrische stoornis.

Rol
Ex-partner stalkers hebben meestal (veel) moeite met de beƫindiging van de (vroegere) relatie en reageren vaak met bitterheid, woede en zelfs haat. In ruim de helft van de gevallen was er tijdens de relatie al sprake van lichamelijk en/of geestelijk geweld. Nieuwe relaties van het slachtoffer kunnen leiden tot plotselinge jaloezie, agressie en geweld. Ook andere jaloezie of haatgevoelens kunnen stalkers in deze categorie plaatsen. We zien dit bijvoorbeeld bij burenruzies. Over het algemeen geldt dat hoe langer en intiemer de relatie was, hoe ernstiger de gevaarszetting van deze stalkers is.

Persoon
Veelal zijn het volwassen mannen en soms ook vrouwen. Het behoeft zeker niet een (ex)-partner te zijn. Ook buren, vrienden of andere relaties kunnen onder deze categorie vallen.

Stoppen
Het stappenplan is hier absolute noodzaak! Verbreek elk contact en doe zo snel mogelijk aangifte. Bij stalking geldt uitdrukkelijk dat alle communicatie, dus ook elke tegenactie worden benut als leerproces. Onderneem je zelf, via anderen of via de politie actie en staan hier vervolgens (in de ogen van de stalker) onvoldoende sancties tegenover, dan leer je hem eenvoudigweg dat hij jou pijn kan doen of je kan kwetsen zonder dat dit voor hem ernstige consequenties heeft en zal hij hiermee doorgaan. Praten (onderhandelen) heeft bij deze categorie weinig zin. De anti-stalkingbrief kan, zeker in minder ernstige gevallen, uitkomst bieden. Soms worden echter ook nieuwe (hardere) acties uitgelokt. Dit is zeer afhankelijk van de doelstelling en persoonlijkheid van de dader. De duur en de intimiteit van de (gewezen) relatie is hier vaak een goede graadmeter. Verstuur de anti-stalkingbrief dan ook altijd in overleg met de politie i.v.m. te verwachten tegen(re)acties. Inschakelen van een stalkingdeskundige is aan te raden.

Terug naar overzicht dadertypen