Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Dadertypen stalking

Dadertypen Categorie 2: Obsessionele waanstalkers of psychotische stalkers

Gevaarszetting

Deze stalkers zijn gevaarlijker dan categorie 3 (ex-partners) stalkers. Slachtoffers, meestal aantrekkelijke, geslaagde of beroemde mensen lopen een hoog risico op lichamelijk en/of seksueel geweld. Dodelijke slachtoffers vallen om andere (seksuele) misdrijven te bedekken of vanuit de gedachte dat de relatie na beider dood een betere kans maakt.

Rol
Waanstalkers verkeren in de waan dat hun slachtoffer graag een liefdesrelatie en/of een seksuele relatie met hen wil beginnen Degene die een seksuele relatie willen zijn dus weer gevaarlijker dan degene die slechts een liefdesrelatie willen.
Persoon
Deze personen zijn vaak verward en hebben meestal een verleden met psychische problemen. Ook hebben zij vaak een verleden met seksuele problemen en politiecontacten vanwege stalking, geweldpleging en seksuele misdrijven als aanranding en verkrachting.

Stoppen
Praten heeft hier geen enkele zin. Deze daders zijn psychisch ziek en het is te hopen dat ze zich psychiatrisch laten behandelen. Aangifte kan hier soms (tijdelijk) uitkomst bieden. Het volgen van het stappenplan is hier om die reden belangrijk. De anti-stalkingbrief stopt de belaging vaak niet en kan hier slechts helpen om een eventuele aangiften te vergemakkelijken. Probeer in ieder geval alle mogelijke middelen, om zo snel mogelijk een verplichte behandeling te bewerkstelligen, zoals opname via de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) of opname in een psychiatrisch ziekenhuis via de procedure van artikel 540 wetboek van strafvordering (zie hiervoor stap 9 van het stappenplan)

Terug naar overzicht dadertypen