Onderzoek Inzet Aware bij stalking

Slachtoffers van stalking en bedreiging kunnen in nagenoeg alle centrumgemeenten gebruikmaken van het alarmsysteem Aware. Toch heeft veertig procent van de centrumgemeenten (nog) geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de afspraken over de inzet van Aware en de samenwerking tussen de betrokken partijen zijn vastgelegd.

Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan: ‘Inzet Aware bij stalking’.

Het kunnen terugvallen op duidelijke afspraken en vaste aanspreekpunten/personen bij de samenwerkende partijen komt de effectiviteit en de efficiency van de inzet van Aware ten goede, stellen de onderzoekers. In hun rapport bevelen zij daarom aan dat alle centrumgemeenten samenwerkingsafspraken met de uitvoerende partners vastleggen.

Aware biedt bij stalking via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Als het slachtoffer bedreigd of lastiggevallen wordt, kan deze met één druk op de knop een melding doen. Vervolgens worden verschillende instanties ingeschakeld, waaronder de politie, justitie, reclassering en hulpverlening.

Succesfactor

De belangrijkste succesfactor die in het onderzoek van Regioplan naar voren kwam, is een goede ‘infrastructuur’ waarop teruggevallen kan worden. Hier wordt mee bedoeld dat er een sluitend netwerk van de juiste betrokken partijen bestaat dat altijd ingezet kan worden indien noodzakelijk. Deze partijen hebben tijd en capaciteit voor Awaretrajecten gereserveerd en kunnen daardoor snel handelen.

Knelpunten bij de inzet van Aware hebben betrekking op informatiedeling, de hulpverlening voor de pleger en de overdracht aan de lokale wijkteams na beëindiging van het alarmsysteem.