Liefdesverdriet en stalking

Met enige regelmaat leidt liefdesverdriet tot gedrag dat hinderlijk is voor de ex-partner, of erger: tot volstrekt onacceptabel gedrag.

Nierop, C.J. (2008). Liefdesverdriet en stalking: De reikwijdte van het belagingsdelict in Nederland en Amerika. Tilburg, Celsus juridische uitgeverij. ISBN 978-90-8863-030-9. 112 pagina’s | 22,50 euro.

De belager overtreedt dan een strafrechtelijke grens en maakt zich schuldig aan stalking (belaging).

In dit boek onderzoekt mr.drs. Cees Nierop de reikwijdte van het belagingsdelict (art. 285b Sr). Speciale aandacht besteedt hij aan het schadebeginsel. Uit dit beginsel volgt dat gedrag strafbaar hoort te zijn als het naar het oordeel van de gemiddelde rechtsgenoot méér dan een minimale inbreuk maakt op andermans ultieme ambities. Maar hoe meer de ex-partner wordt beschermd, hoe beperkter de bewegingsvrijheid van de ‘verlatene’ wordt. Tussen die twee belangen moet een balans worden gevonden.

De auteur beschrijft, aan de hand van uitgebreide jurisprudentie, hoe het Nederlandse recht deze balans invult, en vergelijkt dat met het Californische recht, waar het stalkingsdelict als eerste werd ingevoerd. In het Californische stelsel is al het hinderlijke gedrag van de verlatene geoorloofd, zolang de veiligheid van de ex-partner niet in het geding is. Het Nederlandse recht beschermt het slachtoffer beter, maar beperkt de ‘verlatene’ soms te veel in zijn bewegingsvrijheid.