Quick scan Verandertraject huiselijk geweld Rotterdam

Om inzicht te krijgen in de stand van het veranderproces in de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld, en om dit eventueel bij te helpen sturen, heeft de gemeenteraad in 2021 het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven tot een korte evaluatie (quick scan). In dit rapport staan de bevindingen.

Naar aanleiding van de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen, vroeg de gemeenteraad van Rotterdam in 2019 het Verwey-Jonker Instituut om onderzoek te doen naar de ketensamenwerking in de aanpak huiselijk geweld. Dit resulteerde in het rapport Complexe problemen vragen onorthodoxe oplossingen. Als vervolg erop hebben gemeente en netwerkorganisaties de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld versterkt en zijn aan de slag gegaan met de in het rapport gemelde aanbevelingen.

Impuls

Uit de quick scan Verandertraject  huiselijk geweld Rotterdam komt naar voren dat het rapport een impuls heeft gegeven aan de samenwerking tussen de gemeente en relevante netwerkpartners. Er zijn leidende principes vastgesteld door alle beschermpartners en deze worden in meer of mindere mate gebruikt in de besluitvorming om tot verandering te komen.

Het zijn echter bij lange na (nog) geen levende principes die op alle niveaus in de verschillende organisaties gekend en gebruikt worden om besluiten te nemen en ernaar te handelen. Als het gaat om de drie andere aanbevelingen – directe laagdrempelige toegang, samen optrekken op bovenwijks niveau en arrangement huiselijk geweld - zijn voorzichtige stappen gezet.

Bestuurlijk niveau

De verandering is ingezet op het bestuurlijk niveau van de beschermpartners. Er zijn proeftuinen en pilots, deels gebaseerd op de bottom up ontwikkelingen. Hoe en wanneer de professionals en de cliënten er iets van gaan merken is echter (nog) niet duidelijk.