Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 10: Herhaal stap 8 en 9 zo vaak als nodig is!

Let op! Juist stalkingzaken, zijn soms heel moeilijk in te schatten. Wie belaagd nu wie en wie vertelt de waarheid? Ook politiemensen zijn gewone mensen en kunnen dus zaken verkeerd inschatten of gewoonweg op het verkeerde been gezet worden door de stalker. Zo komt het voor dat men de ernst en/of de urgentie van de zaak niet inziet. Ook komt het voor dat de politie de belaging verwart met een gewone (echtelijke) ruzie, waarbij soms net als bij belaging over en weer aangiften worden gedaan. Tenslotte kan het voorkomen dat men vindt dat het slachtoffer zelf (mede)verwantwoordelijk is. Hoe dit kan gebeuren lees je op de site www.gissenenmissen.nl op de pagina’s eigen schuld en rechtvaardige wereld.

In deze gevallen zal je de politie extra moeten overtuigen. Hierbij kan het opgebouwde dossier je helpen. Geef ook altijd aan wat jij er zelf al aan gedaan hebt, zodat je aan kan tonen dat de politie de laatste strohalm voor je is en dat jij mee wilt werken door in samenwerking met de politie consequent dit stappenplan te volgen.

Verder dien je ook altijd duidelijk aan te geven hoe de persoonlijkheid van je belager in elkaar zit. Kijk hiervoor bij dadertypering. Denk hierbij vooral aan zogenaamde persoonlijkheidsstoornissen of trekjes hiervan, zoals narcistische, anti-sociale of theatrale persoonlijkheidskenmerken en natuurlijk psychopatie. De kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen zijn namelijk juist dat deze personen zeer normaal (rationeel) gedrag vertonen en dus niet gestoord lijken. Ze weten zich daarbij ook nog eens vaak uitstekend uit te drukken en dito te argumenteren en komen hierdoor betrouwbaar over. Hierdoor houden belagers moeiteloos anderen (zelfs deskundigen psychologen) voor de gek, zodat er op het oog niets aan de hand lijkt of erger en sterker nog, ze slagen erin om alles zo te verdraaien, dat de belager slachtoffer is van jouw roddels!

Hun obsessie of ongebreideld egoïsme kunnen ze immers goed verbergen. Ze zijn immers zo doelbewust bezig dat ze alle tijd nemen om hun plan uit te werken en iedereen een stap voor te blijven.

Terug naar het stappenplan