Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 1: Onderken zelf uw probleem

U wordt belaagd en de belager zal daar, zo is over het algemeen de ervaring, uit eigen vrije wil niet (snel) mee stoppen!
Belaging komt in allerlei verschijningsvormen voor, zoals telefonisch of per sms of mail lastig vallen, ongevraagd producten toesturen, achtervolgen op straat, roddelen of het plegen van smaad, al dan niet via mediums als internet, maar ook gewoon door (verbaal) geweldgebruik waaronder bedreigen, mishandelen, plegen van huisvredebreuk en allerlei andere vormen van intimidatie.
Vaak bedient de belager zich van meerdere middelen tegelijk. Hij zoekt en vindt eenvoudig manieren om macht over u te verkrijgen of te behouden.
Praat er met (objectieve) mensen uit uw omgeving over of hetgeen u gebeurd normaal is of dat er sprake is van (een begin van) belaging. Kijk ook bij de juridische uitleg van belaging.

Terug naar het stappenplan