Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 5: Organiseer bewijsvoering tegen de stalker

Leg een goede dossiervorming aan, door elke actie (hoe miniem het gedrag ook lijkt) van uw belager in detail te beschrijven. Doe dit ook als de actie tegen derden is gericht. Denk hierbij aan elk gedrag waarmee hij (direct of indirect) invloed op u probeert uit te oefenen!

  • Neem foto's of leg acties vast op video.
  • Neem (telefonische) gesprekken op (koop een voicerecorder of mp3-speler met voicefunctie)
  • Noteer alle bijzonderheden in journaalvorm met gedrag, dag , tijdstip en namen van getuigen.
  • Laat de politie berichten van de stalker op uw computer (e-mail) of op uw GSM-telefoon electronisch uitlezen. Verander na ontvangst i.v.m. de bewijsvoering niets meer aan uw apparatuur, zodat de politie de apparatuur voor bewijs kan uitlezen! De politie beschikt over speciaal opgeleide digitale rechercheurs.
  • Organiseer bij al uw (directe) contacten altijd een getuige.
  • Licht mensen in uw omgeving altijd in omtrent de stalking en (het signalement van) de stalker.
  • Zorg bij al uw sociale contacten (denk aan school, club, crèche, enz.) dat u op iemand kunt terugvallen voor hulp en/of getuige.
  • Vraag voor bewijsvoering (denk aan het aangifte doen) aan familie, kennissen, vrienden, huisarts, wijkagent en dergelijke het gedrag van uw belager zo concreet mogelijk te beschrijven. Hierbij is het van belang dat het gedrag over langere tijd (ook voor de (mogelijke) relatie feitelijk en objectief wordt omschreven. Denk hierbij ook aan een motief voor zijn gedrag en vraag vooral op te schrijven wat de getuigen zelf gezien en/of gehoord hebben van het gedrag van de belager.

Terug naar het stappenplan