Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 6a: Stel uw belager exact op de hoogte van wat U wilt en vooral NIET WILT!

Benoem de punten, die u niet wilt als inbreuk maken op uw persoonlijke levenssfeer.
Doe dit altijd zo dat u later kan bewijzen dat de belager van deze punten op de hoogte was. U kunt hiervoor de anti-stalkingbrief gebruiken.

LET OP:
Het is bij deze stap heel belangrijk de persoon van de stalker goed in te schatten. Hoe zal hij reageren op de brief. Kijk hiervoor bij dadertypering. Hou altijd rekening met eventuele tegenreacties en handel altijd in overleg met de politie.

In zeer lichte gevallen, die zich tevens nog in een beginfase bevinden, kunt u eerst proberen te (laten) bemiddelen door een onpartijdig persoon die zowel uw vertrouwen, als het vertrouwen van de belager geniet. Een wijkagent kan hier mogelijk goede diensten verlenen. Het werkt het beste als u een persoon vraagt te bemiddelen die in hoog aanzien staat bij de belager.

Een mix van beiden is soms aan te bevelen. U kunt dan immers altijd middels een getuige aantonen dat de belager exact op de hoogte was van de afspraken.

Belangrijk bij deze stap is weer de stopcommunicatie richting de belager. Deze moet exact aansluiten bij de persoonlijkheid van de dader. In ieder geval moet hem absoluut duidelijk zijn dat zijn gedrag niet wordt geaccepteerd omdat u er last van heeft. Ook moet hem duidelijk worden dat doorgaan ernstige consequenties voor hem zal hebben. Vooral bij dit laatste heeft u de hulp van de politie nodig, zodat de dader inderdaad zelf gaat geloven dat daadwerkelijk strafvervolging zal plaatsvinden en dat er een reële pakkans is.

Tips om aan te denken bij het maken van afspraken:

  • Vermijdt bij voorkeur elk contact!
  • Indien er noodzakelijke contacten in stand moeten blijven (bijvoorbeeld in verband met kinderen) stel dan duidelijke regels op voor dat contact. Denk bijvoorbeeld aan een tussenpersoon of een apart emailadres of mobiele (prepaid) telefoon (met voicemail!) dan weet u wie er belt of mailt of beter nog, wie er heeft gebeld. U kunt ook aan een telefoonfilter of blokkering denken. Zo’n apparaat is aan uw wensen aan te passen en brengt rust in huis. Let op: het volledig blokkeren kan als nadeel hebben dat de stalker andere (ernstiger) manieren gaat zoeken om u lastig te vallen of te bedreigen.
  • Stel duidelijke regels op voor bezoeken aan je woon- en werkadres. Verbiedt de toegang (evt. onder voorwaarden als er kinderen in het spel zijn) tot uw woning met toepassing van artikel 138 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk).
  • Vraag uw werkgever hetzelfde te doen voor uw werkadres.
  • Stel duidelijke regels op over de manier en de wijze van communiceren. Altijd met respect, vaste tijdstippen en/of plaatsen, enz
  • Stel duidelijke regels op voor het op straat of in openbare gelegenheden "tegenkomen" Laat dit bijvoorbeeld nooit toe als u alleen bent!
  • In combinatie met het laatste punt maakt u zo aangifte voor achtervolgen beter mogelijk.
  • Stel aanvullende regels op voor uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld een algeheel contactverbod.
  • Benoem alle overige wijzen van contact opnemen als ongewenst!
  • Uiteraard neemt u een geheim telefoonnummer en wijst u iedereen erop dit absoluut geheim te houden. De belager kan immers contact opnemen via een tussenpersoon of via een apart (prepaid) mobiel telefoonnummer. Hier zijn speciale tijden voor af te spreken en voicemail mogelijkheden. Hierdoor creëert u rust voor uzelf, zodat u niet iedere keer in angst zit wie er belt.

Terug naar het stappenplan