Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 6b: Deel in uw schrijven duidelijk mee wat de consequenties zijn als hij in strijd met de afspraken u toch blijft lastig vallen

Duidelijkheid verschaffen staat ook hier weer voorop!
Van elk strafbaar feit (hoe gering ook) doet u aangifte bij de politie. Voorbeelden zijn:

  • APV-overtredingen zoals hinderlijk volgen of hinderlijk ophouden op de openbare weg nabij uw woning of uw werk,
  • belediging, smaad en/of laster,
  • huisvredebreuk,
  • bedreiging (ook mondeling, telefonisch en steeds vaker via E-mail)
  • Gebruik van dwang
  • mishandeling
  • klem rijden (wordt gezien als bedreiging of als verkeersovertreding van art. 5 Wegenverkeerswet)
  • vernieling,
  • diefstal

Overige niet strafbare ongewenste acties en/of zaken legt u vast en rapporteert u bijvoorbeeld periodiek aan de politie en/of uw advocaat, zodat zo snel aangifte van belaging (artikel 285b Wetboek van Strafrecht) kan worden gedaan.

Daarnaast kan u middels een advocaat een straat- en contactverbod vorderen en eventuele schadevergoeding.

Indien er strafbare feiten, zoals boven beschreven, worden gepleegd vraagt u, via de politie, de officier van justitie om preventieve maatregelen te nemen, zoals een straat- en contactverbo. Dit is mogelijk middels het schorsen van de bewaring bij zwaardere delicten of als voorwaardelijke straf of zelfs via de (soms nog wat onbekende) procedure van artikel 540 van het Wetboek van Strafvordering.

Door deze handelwijze toont u uw belager dat u het ernstig neemt en dat u vastbesloten bent om niet toe te geven. Hou er altijd rekening mee dat, zoals al gezegd, bijzonder gebeten personen naar aanleiding van de anti-stalkingbrief tegenreacties kunnen uitvoeren. Stel dan ook altijd de politie op de hoogte van al uw acties.

Let op: het misdrijf van artikel 285a Wetboek van Strafrecht (beïnvloeding van een getuige) biedt aangevers (en dus indirect ook slachtoffers) bescherming indien de belager of iemand namens hem, zich na ontvangst van de waarschuwingsbrief, zich tegen u uitlaat dat u af moet zien van aangifte. Op dit misdrijf staat zelfs meer gevangenisstraf dan op belaging zelf.

Indien de brief niet direct tot het stoppen van de belaging leidt, kan u ervan uitgaan dat het echt menens is. De brief helpt u dan om sneller en makkelijker aangifte, te doen terzake huisvredebreuk, achtervolgen, belemmeren op straat en natuurlijk belaging!.

Terug naar het stappenplan