Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stappenplan tegen stalking

Stap 9: Vraag de politie bij stap 8, een straat- en contactverbod op te leggen via de (snelle) procedure van artikel 540 Wetboek van Strafvordering c.q. door het verbinden van deze voorwaarde aan de schorsing van de bewaring en/of door het opleggen van een voorwaardelijke straf

Let op: De procedure van artikel 540 kan alleen worden toegepast als aan strikte voorwaarden wordt voldaan! Deze procedure kan soms uitkomst bieden als de verdachte niet lang(er) kan worden vastgehouden, doordat inbewaringstelling (nog) niet mogelijk is.

De 540-procedure is makkelijk door de politie te handhaven en werkt hierdoor beter dan een straat- en contactverbod dat u via een advocaat laat opleggen middels een civiele procedure (kort gedingmethode).

Toepassing van de 540 procedure kan na elk gepleegd strafbaar feit, hoe klein ook. Voorwaarden zijn dat het feit door iemand (mag ook door uzelf) op heterdaad moet zijn ontdekt en dat u goed kunt aantonen dat :

  1. de belager u zal blijven lastig vallen
  2. dat het strafbare feit veel angst/onrust bij u en/of de omgeving, zoals buren, familie en kennissen teweeg heeft gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval als er zeer bruut is gehandeld of als er al veel overlast is geweest.

Stap 5 kan u behulpzaam zijn om dit alles aan te tonen.
Vraag de politie altijd om advies over aanvullende maatregelen ter bescherming van u en uw gezin. Zo kunt u in een aantal politieregio's, onder strikte voorwaarden, in aanmerking komen voor het AWARE-pakket, waarmee u draadloos de politie kunt alarmeren. De politie kan ook speciale alarmeringsafspraken met de 112 meldkamer maken, zodat de politie bij een melding van u:
a. snel kan (en ook moet) reageren
b. Goed op de hoogte is van de situatie.

In bijzondere gevallen kan men zelfs video- en/of afluisterapparatuur plaatsen om bewijzen te verzamelen. Hiervoor is altijd toestemming van de officier van justitie noodzakelijk.

Heeft dit alles niet (snel) het gewenste resultaat dan kan u tevens een civiele procedure bij de rechter starten om een civiel straat- en contactverbod af te dwingen. Dit kan via een zogenaamd kort geding. Gebruik hierbij weer stap 5.

Vraag verder altijd bijstand van slachtofferhulp. Zij kunnen u verder helpen en begeleiden bij procedures. Zeker als er strafzaken gaan spelen is de morele en praktische ondersteuning van deze ervaren mensen heel nuttig en handig.

Terug naar het stappenplan