Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Stalkingswet: wat betekent wederrechtelijk?

Dit betekent dat degene die rechtmatig handelt niet strafbaar is. Zoals bijvoorbeeld een incassobureau. Deze mag immers hun klanten achter de broek zitten met brieven of telefoontjes om alsnog betaling te verzekeren. Dit zelfde geldt voor een opsporingsambtenaar die handelt op grond van zijn opsporingsbevoegdheid. Wil men iemand veroordelen voor belaging dan zal aangetoond moeten worden dat de dader geen recht of bevoegdheid had om te handelen.

Let op: Het opzoeken van een (eigen) kind is hier dus geen geldig excuus. De wederrechtelijkheid is ook aanwezig indien men niet uitsluitend het eigen subjectieve belang nastreeft. Zie hiervoor rechterlijke uitspraken, onder "belaging en bedreiging via telefoon en voicemail"

Terug naar de stalkingswet