Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Uitleg stalkingswet

Stalkingswet: wat betekent stelselmatig?

Dit is het kernbegrip van belaging. Met stelselmatig wordt hier bedoeld dat de inbreuken met een bepaalde intensiteit, duur en/of frequentie plaats vinden. Stelselmatig is dan ook zeker niet synoniem voor herhaling. Het gaat meer om de planmatigheid waarmee de inbreuken worden gepleegd. Één enkel kortdurend nachtelijk telefoontje zal niet snel onder belaging vallen, maar wat dan wel? Er is eenvoudigweg niet simpel te zeggen bij hoeveel telefoontjes of andere acties dit wel zo is. Om te bezien of men over stelselmatigheid kan spreken dienen we eigenlijk antwoord te hebben op alle drie de dimensies van het begrip stelselmatig. Onderstaand schema geeft een indruk van de drie dimensies van het begrip “stelselmatig” en toont dat het begrip planmatig doelt op de totale interactie tussen de drie dimensies.

schematisch weergave van de beinvloedingsfactoren en nadere bijzonderheden van de intensiteit, de duur en de frequentie van planmatigheid bij stalking
Uit het schema volgt direct dat de totale duur van de acties maar één (beperkt) criterium van stelselmatigheid is. Het gaat nadrukkelijk om de onderlinge samenhang van alle drie de dimensies. Dit doortrekkend betekent dat het slechts drie keer in één week naar een slachtoffer bellen, zeer zeker onder belaging kan vallen, als de telefoontjes qua tijdstip, plaats, inhoud én frequentie zo planmatig (=doelgericht) gepleegd worden dat het slachtoffer onder grote druk komt te staan en/of erg angstig kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de dader een crimineel is, die erom bekend staat nergens voor terug te deinzen. Als die tijdens het op bed leggen van de kinderen telefonisch heel fijntjes laat weten dat het slachtoffer en haar kinderen geen stap kunnen doen, zonder dat hij precies op de hoogte is, zal dit mogelijk zelfs al na twee keer onder stelselmatig gedrag kunnen vallen. Er is helemaal geen twijfel mogelijk als hij tijdens die twee telefoontjes quasi belangstellend informeert of de kinderen al op bed liggen en daarbij zijn bezorgdheid uitspreekt voor brand in de kinderslaapkamers.

Zo is er een groot verschil tussen zomaar drie willekeurige telefoontjes overdag plegen naar een mobiele telefoon of het in de eigen vertrouwde omgeving van een slachtoffer thuis op uiterst ongelegen momenten bellen en/of het (daarmee) opzettelijke verstoren van de (nacht)rust van het slachtoffer, door bijvoorbeeld precies om 01:00, 03:00 en 05:00 uur te bellen. Zo’n dader is dan duidelijk heel planmatig bezig.

Hierbij moet steeds goed worden gekeken in welke mate de telefoontjes deel uitmaken van een totaal feitencomplex. Vaak kan dan namelijk al heel snel gesproken worden van stelselmatige gedragingen en dus van belaging!

Terug naar de stalkingswet