Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Uitleg stalkingswet

Stalkingswet: Wat betekent inbreuk maken op anders persoonlijke levenssfeer?

De term “persoonlijke levenssfeer” vindt men in art. 10 Grondwet en in andere wetten. Wat deze term precies inhoud zal nog duidelijk moeten worden. Het omvat zoiets als het inbreken in een situatie, waarin het slachtoffer redelijkerwijs aanspraak mag maken op (een zekere mate van) privacy.

Privacy is het respect voor iemands privé-leven. Dit houdt ook het recht in om zowel privé als beroepsmatige contacten met anderen aan te gaan en te ontwikkelen. Een mens heeft dus ook recht op privacy buiten het eigen huis, de tuin of het erf. Zo kan iemand dus ook buitenshuis belaagd worden.

Wel geldt dat de inbreuken op de privacy, in redelijkheid bij een gemiddeld mens, als zodanig worden ervaren. Overgevoelige mensen worden dus niet eerder belaagd. Los hiervan kan het wel voorkomen dat slachtoffers, door de belaging, op den duur gevoeliger worden.

In “inbreuk maken” zit besloten dat de privacygerechtigde de storing in zijn persoonlijke levenssfeer niet wenst. Vindt iemand dus een storing niet ongewenst, dan is er ook geen sprake van “inbreuk maken”. Wanneer iemand bijvoorbeeld 's-nachts ongevraagd en stelselmatig opgebeld wordt door een hijger, maar daar zelf van geniet en dat ook laat blijken, dan kan er niet gesteld worden dat er van een strafrechtelijk relevante inbreuk sprake is. Gesteld kan worden dat de betrokkene dan toestemming voor de inbreuk geeft.

Terug naar de stalkingswet