Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Uitleg stalkingswet

Stalkingswet: Wat betekent klachtdelict?

Dit betekent dat de politie niet zelf mag opsporen, maar dat het slachtoffer bepaalt of de dader strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit is gedaan omdat het slachtoffer bij het doen van aangifte (die hier klacht heet) vaak verregaande privacygevoelige gegevens zal moeten prijsgeven. Het slachtoffer kan daarom zelf beslissen of zij dit wel aanvaardbaar acht.

Klachtdelicten zijn verder met strenge regels omgeven. Zo zijn ze o.a. aan termijnen gebonden en moeten ze altijd door een hulpofficier van justitie (inspecteur van politie) worden opgenomen en ondertekend. Verder moet er altijd in de verklaring van de aangever worden vermeld dat de aangever de uitdrukkelijke wens heeft dat tot vervolging van de dader wordt overgegaan!

Terug naar de stalkingswet