Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Uitleg stalkingswet

Stalkingswet: wat betekent opzettelijk?

De dader behoeft, om strafrechtelijk aansprakelijk te zijn, niet te hebben geweten dat wat hij deed, wederrechtelijk was. Evenmin behoeft hij te weten dat het om een strafwaardig delict ging, noch dat het slachtoffer het feit als onrechtmatig of wederrechtelijk heeft ervaren. Wanneer de belager bijvoorbeeld het verweer voert: “Ik wist niet dat wat ik deed als inbreuk werd ervaren op de levenssfeer van her slachtoffer”, dan heeft dat op de strafbaarheid als zodanig geen invloed. Het bewijs van opzet wordt uit de objectief waarneembare omstandigheden afgeleid.

Terug naar de stalkingswet